Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

sweetpepper
4089 41d1
Reposted fromxawery xawery viasatyra satyra

July 09 2015

sweetpepper
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish viaNoemiJustine NoemiJustine

July 03 2015

sweetpepper

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viasexzrekinem sexzrekinem

July 01 2015

sweetpepper
3251 4dc3 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaasia-em asia-em

June 29 2015

sweetpepper
sweetpepper
4173 4d3a
zapomnę
Reposted fromtez tez viawildgirl wildgirl
sweetpepper
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viakatalama katalama

June 17 2015

sweetpepper
7140 b6e8
Reposted fromsadystka sadystka viazelkowypotwor zelkowypotwor
sweetpepper
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viaNoemiJustine NoemiJustine
sweetpepper
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.

June 16 2015

sweetpepper
“ Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. "
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty

June 02 2015

sweetpepper
5462 d933
Reposted fromkredkowa kredkowa viakatalama katalama
sweetpepper
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D

May 27 2015

sweetpepper
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viainsanedreamer insanedreamer

May 21 2015

sweetpepper
sweetpepper
7167 9b83
Reposted fromrol rol viaAmere Amere

May 20 2015

sweetpepper
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viaanncey anncey
sweetpepper
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaNoemiJustine NoemiJustine
sweetpepper
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl