Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

sweetpepper
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viainsanedreamer insanedreamer

May 21 2015

sweetpepper
sweetpepper
7167 9b83
Reposted fromrol rol viaAmere Amere

May 20 2015

sweetpepper
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viaanncey anncey
sweetpepper
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaNoemiJustine NoemiJustine
sweetpepper
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viakatalama katalama
sweetpepper
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
sweetpepper

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaNoemiJustine NoemiJustine

May 19 2015

sweetpepper
1266 6038 500
Reposted fromfoina foina viaucieknijmi ucieknijmi

May 18 2015

sweetpepper
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viapsychoza psychoza
9439 51a9

May 14 2015

sweetpepper

674/2015

Zranionym sercom... - Adam Asnyk

Zranionym sercom potrzeba 
Błękitów nieba, 
Skrzydlatej modlitwy gońca, 
Pogodnych uśmiechów słońca, 
Ciszy bez końca...

Lub burzy- która przygłuszy 
Żrący ból duszy, 
I czarnej, wyjącej nocy, 
Co będzie osłonić w mocy 
Ich płacz sierocy...

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viagoby goby
sweetpepper
6120 1247 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasexzrekinem sexzrekinem
sweetpepper
3290 c3b8
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viainsanedreamer insanedreamer
sweetpepper
wciąż walasz mi się po głowie.
Reposted frommjoszu mjoszu viapimpmyheart pimpmyheart
sweetpepper
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viagoby goby

April 06 2015

sweetpepper
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaHappyNo1 HappyNo1

April 04 2015

2890 01f5 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

April 03 2015

sweetpepper
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viaHappyNo1 HappyNo1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl